การแข่งขัน PES ในรูปแบบลีคออนไลน์ บน PLAY STATION 4/5
  Sign in with Facebook
หลังจาก ล็อกอินแล้ว กรุณาแจ้ง Admin เพื่อทำการอนุมัติ